Rozwój

Fundacja istnieje od 1993 roku. Celem działania Fundacji jest rozwój, edukacja i uaktywnianie wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach Fundacji działają centra i ośrodki edukacyjne oraz zespół szkół, a także żłobek i przedszkole.

Projekty

Fundacja realizuje zróżnicowane projekty. Swe działania adresuje do dzieci i młodzieży, przedsiębiorców, grup pozostających w obszarze bezrobocia i bezradności życiowej, a także do osób w wieku 50+ i 60+. Współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi przy rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-społecznych.

W całej Polsce

Fundacja prowadzi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz całego kraju. Dysponuje 10 osobowym zespołem, kooperuje z blisko 100-osobowym zespołem ekspertów, doradców, wolontariuszy z całej Polski. Współpracuje z zachodnimi organizacjami pozarządowymi.

O nas

Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp powstała w 1993 roku – przez 31 lat działa na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja aktywnie wspiera również rozwój przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, a także realizuje projekty mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem.

Fundacja prowadzi placówki oświatowe i opiekuńcze:

  • Zespół Szkół SFTPP – Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa
    w Szczecinie-Dąbiu
  • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SFTPP „Fantazja” w Nowogardzie
  • Niepubliczny Żłobek SFTPP „Talencik” w Szczecinie

oraz ośrodki w Świnoujściu:

  • Hossa – Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości SFTPP
  • Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Tęcza

Od początku istnienia Fundacji

1200

absolwentów opuściło szkoły

83

zrealizowane projekty

350

osób zdobyło nowe kwalifikacje

250

osób powróciło na rynek pracy

W Fundacji zatrudniony jest kompetentny i wykwalifikowany zespół, przy realizacji projektów Fundacja współpracuje z profesjonalnymi ekspertami, doradcami.

Od początku istnienia Fundacja realizuje projekty przynoszące wymierne efekty, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

Zarząd

Janina Durka

Prezes Zarządu

Przemysław Piechota

Wiceprezes Zarządu

Badźmy w kontakcie