Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp rozpoczyna rekrutację uczestników grantu „Aktywni w procesie stanowienia prawa”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji co najmniej 24 przedstawicieli/przedstawicielek organizacji obywatelskich, pochodzących z co najmniej 8 NGO z Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie procesu stanowienia prawa i konsultacji publicznych, współkreowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych oraz wzmocnienia potencjału NGO do pełnienia funkcji rzeczniczych i strażniczych w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

FORMALNE KRYTERIA REKRUTACJI
a) Organizacja obywatelska w rozumieniu art.3 ust.2 Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego (UWAGA: organizacja może oddelegować maksymalnie 3 uczestników).
b) Organizacja posiadająca siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.
c) Osoba zamieszkała na terenie RP w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
d) Akceptacja Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż miejsc w projekcie zostaną zastosowane przyjęte kryteria punktowe:
a) Organizacja z siedzibą na obszarach wiejskich – 5 pkt
b) Organizacja z siedzibą w miastach małych do 20 tys. mieszkańców – 3 pkt
c) organizacja, która nie brała udziału w działaniach edukacyjnych w zakresie obszarów rzeczniczych i strażniczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 2 pkt
Weryfikacja kryteriów zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu w projekcie danego uczestnika zadecyduje sytuacja delegowanego przedstawiciela (definiowane jako osoby w gorszej sytuacji ekonomiczno-społecznej), które z uwagi na różne czynniki mają trudniejszy dostęp do wsparcia edukacyjnego) :
-osoba z niepełnosprawnością(orzeczenie)-5 pkt
-osoba zamieszkująca obszar wiejski-2 pkt

Na formularze rekrutacyjne czekamy do 07.02.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – >Formularz zgłoszniowy

„Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.”

Dane adresowe

Szczecińska Fundacja
Talent-Promocja-Postęp
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin

Dane kontaktowe

tel.: 91 433 00 84
kom.: +48 515 258 505
e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl

Dane firmowe

NIP: 8521704009
REGON: 810412158
KRS: 0000084340

Szybki kontakt
Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ... Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.

    Loading