Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych województwa zachodniopomorskiego

01.09.2022 r. Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp w partnerstwie z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęła realizacje projektu pt.”Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych województwa zachodniopomorskiego”

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Głównym celem projektu jest budowanie kultury włączającej w 12 Szkołach Podstawowych Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych wśród 120 uczniów oraz 12 nauczycieli szkół podstawowych w okresie 01.09.2022r. do 31.03.2023r.

Do udziału w projekcie zapraszamy Szkoły Podstawowe z Województwa Zachodniopomorskiego oraz uczniów tych Szkół.