Szkolenie w ramach projektu „Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych Województwa Zachodniopomorskiego

27-28.01.2023r. odbyło się szkolenie w ramach projektu „Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Uczestnicy szkoleń będący jednocześnie członkami młodzieżowych rad opracowali scenariusz spotkań animacyjnych “Stop Bullyingowi!”.