Samorządność Szkolna Inaczej – Program Aktywności Samorządu Uczniowskiego

Samorządność Szkolna Inaczej – Program Aktywności Samorządu Uczniowskiego

„Samorządność szkolna inaczej – Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego” – był realizowany  przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp w partnerstwie z Fundacją „Masz Szansę” z Lublina. Głównym celem projektu była edukacja obywatelska dzieci i młodzieży, zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym  poprzez udział w Programie Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego i utworzenie środowiskowego zespołu działania sprzyjającego rozwojowi samorządności szkolnej w czterech szkołach Szczecina. Projekt składał się z 3 części: szkolenia trenerów-edukatorów, szkolenia opiekunów i liderów samorządu uczniowskiego, działania samorządu w praktyce. W programie autorstwa prof. Zbigniewa Gasia – Fundacja „Masz Szansę” (UMCS) wzieli udział uczniowie i nauczyciele z czterech szczecińskich szkół: Gimnazjum nr 39, Gimnazjum nr 31, Zespół Szkół nr 2 – Technikum, Liceum Ogólnokształcące nr 3. Projekt zakończył się konferencją  oraz opracowaniem Raportu dla Rady Miasta Szczecin w celu multiplikacji osiągniętych rezultatów w innych szczecińskich szkołach.

Okres realizacji: 01.10.2012 r. do 31.03.2014 r.

Wartość projektu: 648 030,00 zł

Project Details

  • :
  • :
  • :