Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim

Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim

Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowaną przez Oferenta potrzebę wzrostu postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia (r.ż.), zamieszkujących gminy: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Boleszkowice i Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim. W ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wzrost postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 r.ż. w realizacji lokalnych polityk publicznych oraz ich wsparcie w budowaniu reprezentacji swoich lokalnych środowisk poprzez wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych. Przeprowadzono debaty gminne przyczyniające się do zdiagnozowania problemów osób starszych oraz możliwości ich rozwiązania poprzez zaangażowanie osób starszych w kształtowaniu bieżących polityk publicznych w każdej z gmin. 60 seniorów weźmie udział w szkoleniach, które umożliwią nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania Rad ds. Seniorów. Dodatkowo zostały wypracowane i skonsultowane z działającymi już na terenie województwa radami STANDARDY DZIAŁANIA RAD DS. SENIORÓW w POWIECIE MYŚLIBORSKIM, które umożliwią spójne funkcjonowanie rad na terenie powiatu z innymi radami.

GRUPA DOCELOWA 60 osób w wieku powyżej 60 r.ż., zamieszkujących powiat myśliborski, gminy: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Boleszkowice i Nowogródek Pomorski.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 190 308,00 zł., w tym wkład własny: 13 440,00 zł

Projekt dofinansowany z programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych ASOS

Project Details

  • :
  • :
  • :