Opieka żłobkowa szansą dla rodziców na powrót do pracy

Opieka żłobkowa szansą dla rodziców na powrót do pracy

„Opieka żłobkowa szansą dla rodziców na powrót do pracy” -był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5. Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom wychowującym dzieci w wieku od roku do czterech lat z Miasta i Gminy Barlinek, poprzez otwarcie i prowadzenia żłobka oraz przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje opiekunek.

Projekt był realizowany w okresie wrzesień 2013 – grudzień 2014.

Wartość projektu: 942 531,76 zł

Project Details

  • :
  • :
  • :