Nasz klucz do sukcesu!

Nasz klucz do sukcesu!

CEL PROJEKTU
Poprawa wyników w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez 40. dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas V-VI SP Rąbino w okresie II – IV 2012r

ADRESACI

Grupę docelową stanowiło będzie 40 dzieci (17dziewczynek i 23 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół w Rąbinie, mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Rąbino.

OPIS

Podjęte w projekcie działania:
1. Przeprowadzenie zajęć matematyczno – przyrodniczych. Powstaną dwie grupy wiekowe (V i VI klasa), łącznie 4 podgrupy każda po 10 osób. Na każdą podgrupę przypadnie 18h zajęć, w tym 6 h przyrody. Łącznie 72h,w tym 24h zajęć przyrody zajęć grupowych  Spotkania indywidualne odbywały się będą przez cały okres trwania zajęć pozalekcyjnych.
2. Wizyta studyjna – Wyjazd do Szczecina dla 40. dzieci. Głównym celem wyjazdu będzie zwiedzanie Oceanarium i Eksperymentarium Eureka. Wycieczka stanowiła będzie praktyczną naukę przyrody, matematyki i fizyki.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 45 965,70 zł.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
U min 80 % beneficjentów ostatecznych tj. 32 uczniów nastąpił:
1.Wzrost aktywności do rozwijania umiejętności matematycznych;
2.Wzrost motywacji do nauki;
3.Wzrost poczucia własnej wartości w środowisku szkolnym.

Nasz klucz do sukcesu!

CEL PROJEKTU
Poprawa wyników w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez 40. dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas V-VI SP Rąbino w okresie II – IV 2012r

ADRESACI

Grupę docelową stanowiło będzie 40 dzieci (17dziewczynek i 23 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół w Rąbinie, mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Rąbino.

OPIS

Podjęte w projekcie działania:
1. Przeprowadzenie zajęć matematyczno – przyrodniczych. Powstaną dwie grupy wiekowe (V i VI klasa), łącznie 4 podgrupy każda po 10 osób. Na każdą podgrupę przypadnie 18h zajęć, w tym 6 h przyrody. Łącznie 72h,w tym 24h zajęć przyrody zajęć grupowych  Spotkania indywidualne odbywały się będą przez cały okres trwania zajęć pozalekcyjnych.
2. Wizyta studyjna – Wyjazd do Szczecina dla 40. dzieci. Głównym celem wyjazdu będzie zwiedzanie Oceanarium i Eksperymentarium Eureka. Wycieczka stanowiła będzie praktyczną naukę przyrody, matematyki i fizyki.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 45 965,70 zł.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
U min 80 % beneficjentów ostatecznych tj. 32 uczniów nastąpił:
1.Wzrost aktywności do rozwijania umiejętności matematycznych;
2.Wzrost motywacji do nauki;
3.Wzrost poczucia własnej wartości w środowisku szkolnym.

Project Details

  • :
  • :
  • :