Dofinansowanie projektu „Pogotowie turystyczne -Zachodniopomorskie centrum turystyki prozdrowotnej, inwestycja Fundacji Talent Promocja Postęp w infrastrukturę turystyki w oparciu o własne autorskie rozwiązania i pomysły.” 23.08.2021r.

Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pogotowie turystyczne -Zachodniopomorskie centrum turystyki prozdrowotnej, inwestycja Fundacji Talent Promocja Postęp w infrastrukturę turystyki w oparciu o własne autorskie rozwiązania i pomysły.” Nr projektu: RPZP.01.05.00-32-T049/21. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 1.5.

Głównym cel projektu:

Projekt polega na przebudowie 4-kondygnacyjnyego budynku usług turystycznych położonego w Świnoujściu na Zachodniopomorskie centrum turystyki prozdrowotnej „Pogotowie Turystyczne”.

Okres realizacji:
Od 01.10.2021r. do 30.06.2023r.

Całkowita wartość projektu: 5 478 675,31 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 454 207,56 zł
Dofinansowanie: 2 449 814,14 zł


Wskaźniki:

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1 sztuka;

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] – 1 sztuka;

– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI

6) [zł]

– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych

dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1 sztuka

– Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.] – 1 sztuka

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19- 1 sztuka

– Liczba nabytych środków trwałych – 61 sztuk.

– Powierzchnia utworzonych/przebudowanych nieruchomości zabudowanych – 1266 m2

– Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 3 szt.

– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych

dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1 przedsiębiorstwo

Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pogotowie turystyczne -Zachodniopomorskie centrum turystyki prozdrowotnej, inwestycja Fundacji Talent Promocja Postęp w infrastrukturę turystyki w oparciu o własne autorskie rozwiązania i pomysły.” Nr projektu: RPZP.01.05.00-32-T049/21. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 1.5.

Głównym cel projektu:

Projekt polega na przebudowie 4-kondygnacyjnyego budynku usług turystycznych położonego w Świnoujściu na Zachodniopomorskie centrum turystyki prozdrowotnej „Pogotowie Turystyczne”.

Okres realizacji:
Od 01.10.2021r. do 30.06.2023r.

Całkowita wartość projektu: 5 478 675,31 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 454 207,56 zł
Dofinansowanie: 2 449 814,14 zł


Wskaźniki:

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1 sztuka;

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] – 1 sztuka;

– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI

6) [zł]

– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych

dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1 sztuka

– Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.] – 1 sztuka

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19- 1 sztuka

– Liczba nabytych środków trwałych – 61 sztuk.

– Powierzchnia utworzonych/przebudowanych nieruchomości zabudowanych – 1266 m2

– Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 3 szt.

– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych

dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1 przedsiębiorstwo