Aktywna Tablica w Zespole Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp 05.10.2021r.