ROZWÓJ

Fundacja istnieje od 1993 roku. Celem działania Fundacji jest rozwój, edukacja i uaktywnianie wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach Fundacji działają centra i ośrodki edukacyjne oraz zespół szkół – liceum i gimnazjum.

PROJEKTY

Fundacja realizuje zróżnicowane projekty. Swe działania adresuje do dzieci i młodzieży, przedsiębiorców, grup pozostających w obszarze bezrobocia i bezradności życiowej, a także do osób w wieku 50+ i 60+. Współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi przy rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-społecznych.

W CAŁEJ POLSCE

Fundacja prowadzi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz całego kraju. Dysponuje 10 osobowym zespołem, kooperuje z blisko 100-osobowym zespołem ekspertów, doradców, wolontariuszy z całej Polski. Współpracuje z zachodnimi organizacjami pozarządowymi.

NASZE PROJEKTY DLA WAS